O nas

Nasza spółka została powołana w 2012 roku w celu realizacji zadań, których celem jest implementacja i tworzenie nowoczesnych technologii lotniczych dla optymalizacji procesów biznesowych stosowanych w działalności spadochronowych stref zrzutu.

Jako operator spadochronowej strefy zrzutu dostrzegamy zagrożenia generowane przez rozwiązania technologiczne przemysłu lotniczego z lat sześćdziesiątych, stosowane do dnia dzisiejszego na obszarze Europy Wschodniej.

Naszą misją jest zwiększanie bezpieczeństwa prowadzonej działalności operacyjnej poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R do zastosowania w lotnictwie oraz automatyzację procesów biznesowych przy zastosowaniu rozwiązań IT.

Efektem naszych działań jest uzyskanie optymalizacji kosztowej przy prowadzeniu działalności biznesowej oraz świadczenie naszym klientom usług na najwyższym poziome jakościowym.

Maria Ambrozik – Prezes Zarządu