Projekty

Przedmiotem projektu jest opracowanie adaptacyjnego systemu modernizacji jednopłatowców określonego typu na bazie konstrukcji Turbolet L-410 UVP-E, który umożliwi poprawę następujących parametrów samolotu:
-Wydłużenie resursu płatowca samolotów określonego typu, z wynoszącego obecnie dla samolotu L-410 20 000 cykli, na 30 000 cykli. -Zmniejszenie zużycia paliwa o około 10% w stosunku do obecnego stanu poprzez wymianę jednostek napędowych z GE (Walter) M601 
-Poprawa bezpieczeństwa – szczeg. w przypadku zastosowania samolotu do skoków spadochronowych,
-Zmniejszenie MTOW (The Max. Take-off Weight) do 5 700 kg, co umożliwi operowanie z lotnisk trawiastych o nośności pasa do 5700kg.
-Poprawa osiągów przy starcie oraz lądowaniu poprzez zmniejszenie MTOW, zmniejszenie dłg. drogi startu
-Pułap max samolotu pozostanie na poziomie FL140 ze względu na mniejsze wymogi prawne przy wprowadzaniu modyfikacji/modernizacji.
– Zakłada się zast. zmodernizowanego L-410 do przewozu pasażerskiego, cargo dla ładunku o niskich gabarytach oraz skoków spadochronowych.
– W przypadku zast. samolotu do skoków spadochron. ograniczeniem załadunku pasażerów ma być max payload, a nie ilość jak ma to miejsce w chwili obecnej.
Cele zostaną osiągn.poprzez prowadzenie b. przemysłowych i prac rozwojowych, obejmujących m.in. opracowanie architektury sys.oraz modelu funkcyjnego dla danego zastosowania samolotu L-410, b. eksploatacyjne na samolotach, opracowanie planu adaptacyjnej
modernizacji samolotu, modelowanie komponentów, zdefiniowanie obciążeń aerodynamicznych dział. na samolot, b. numeryczne, eksperymentalne oraz modelowanie newralgicznych komponentów samolotu, integrację komponentów z rzeczywistymi elementami wspomagającymi, b.prototypu w war. operacynych, opracowanie technologii serwisowania oraz adaptacyjnego serwisu samolotów L- 410, przyg. dokumentacji do uzyskania suplementu do certyfikacji typu STC. System stos. będzie dla samolotów wielu producentów dawnego
bloku wschodniego. 

 Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dzięki którym opracowany zostanie adaptacyjny system modernizacji podwozi jednopłatowców na bazie konstrukcji samolotu L- 410 Turbolet. System pozwoli na wydłużenie resursu podwozia o co najmniej 10 000 cykli startów i lądowań.

 

Locust ERP to zintegrowany system globalnego zarządzania zamówieniami  oraz zasobami i procesami realizowanymi na lokalnych strefach zrzutu.