AVIATOR Park Przemysłowy Mirosławice

MODERNIZACJA SAMOLOTU L-410

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Tytuł projektu:

Adaptacyjny system modernizacji jednopłatowców na bazie konstrukcji samolotu L-410

PRZETARGI:
15.12.2017 – ZAPYTANIE
15.12.2017 – ZAPYTANIE
15.12.2017 – ZAPYTANIE
detal nr 1
 detal nr 2
W związku z realizacją projektu dokonano wyłonienia ofert złożonych na podstawie w/w konkursów.
zamieszczono 28.12.2017 :